سفارش محصول
  • واریز مبلغ کامل سفارش به شماره کارت ما بعد از هماهنگی تلفنی .
  • پس از پرداخت مبلغ سفارش ، آدرس دقیق + کدپستی و نام گیرنده محصول را به شماره 09360013917 ارسال نمایید.
  • هزینه واریزی پس از سفارش محصول قابل استراد نیست .
  • ارسال محصول در تهران با پیک انجام گرفته و هزینه پیک به عهده خریدار می باشد .
  • ارسال محصول برای سایر شهرها با اتوبوس یا پست انجام می گیرد .
  • هزینه های ارسال محصول به شهرستانها شامل پیک ، اتوبوس و یا پست به عهده خریدار می باشد .

شما باید شرایط را دنبال کنید!